Fair Transport og arbeidet for en trafikksikker, miljøvennlig og sosialt ansvarlig transportbransje

VT har sett nærmere på hvordan arbeidet med Fair Transport har gått, ett år etter lanseringen av det tverrfaglige sertifiseringssamarbeidet.

31. may 2018
Av: Thomas Bergstøl

I juni 2017 ble Fair Transport-sertifiseringen for transportbransjen lansert av NLF, som en videreføring av et tiltak fra deres svenske søsterorganisasjon Sveriges Åkeriföretag.

Målet med tiltaket er todelt: På den ene siden skape en sertifiseringsordning for transportører som kan dokumentere at det drives trafikksikker, miljøvennlig og sosialt ansvarlig transport, og på den andre siden skape et register som transportkjøper kan benytte seg av i valget av transportører. I sum prøver Fair Transport-samarbeidet å skape en arena hvor både transportør og transportkjøper isammen kan ta opp kampen mot sentrale problemer i dagens transportbransje.

Vil nå flere

Hos NLF har prosjektleder Jens Olav Rud hatt en sentral rolle dette første året. Han forteller engasjert om hvordan transport gjerne blir et skadelidende element i en moderne varekjede, som helst skal være så billig som mulig.

Hvordan opplever dere at utviklingen har vært blant transportkjøpere og transportører i kjølvannet av arbeidet med Fair Transport – nå ett år etter lansering?

- Jeg vil si at vi har opplevd en bra respons. Ifjor høst startet vi arbeidet i forbindelse med valgkampen, og vi turnerte landet rundt i en måned i en stor kampanjetrailer, sammen med blant annet Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet og opplæringsleverandøren Tranportkompetanse. Vi rettet oss da hovedsakelig mot transportkjøpere innen statlig og fylkeskommunal sektor, hvor vi fokuserte på å gjøre dem oppmerksomme på transportkjøpers formelle og juridiske ansvar ved kjøp av transport. Dette fikk vi bra respons på, og flere var for eksempel ikke klar over påseplikten fra Arbeidstilsynet. I den senere tid har vi fokusert mer på å øke informasjonsarbeidet mot medlemmer av NLF. Vi har fått med oss mange, og fått sertifisert flere medlemmer, men vi ønsker helt klart å nå flere.

Rud påpeker at kvantitet i antallet sertifiserte transportører ikke er viktig for dem, men at aktørene som blir sertifiserte skal kunne sees på som kvalitetsaktører transportkjøpere skal kunne stole på.

- Det er kvaliteten som er viktig for oss rundt arbeidet med sertifiseringen, og målet vårt er ikke at samtlige av våre medlemmer skal bli en sertifisert Fair Transport-aktør. Vi har likevel kapasitet og ønske om å kunne få med oss flere transportører enn vi har for øyeblikket.

Hvor mange er idag blitt sertifiserte Fair Transport-aktører?

- Pr nå har vi rundt 170 sertifiserte transportører.

Rud er også svært tydelig på at transportører må oppfylle klare krav om de ønsker å bli sertifisert.

- Sertifiseringen består av en avtale som går mellom bedriften og NLF, pluss en signert egenerklæring. Her må det signeres på at bedriften følger krav til trafikksikker kjøring og tilbyr trafikksikkerhetsprogram, miljøvennlig kjøring, sosialt ansvar for sjåfører, samt et fullverdig HMS-system – i tillegg til å overholde krav fra myndighetene.

NLF skal også jevnlig følge opp og revidere aktørenes innsats for å opprettholde innholdet og tiltakene i avtalen. Dette skal på plass innen 01.september.

- Dette handler om å skape systemer og rutiner slik at både transportkjøpere og andre transportører skal være trygge på at det kontrolleres jevnlig om rutiner og annet blir fulgt opp hos de aktuelle sertifiserte transportørene.

Hvilke andre områder vil dere jobbe med fremover?

- Vi vil bli enda tydeligere mot transportkjøpere, hovedsakelig gjennom å skape et innkjøpsregister som skal liste samtlige sertifiserte Fair Transport-aktører landet rundt. På denne måten skal en transportkjøper på for eksempel Sørlandet enkelt kunne få en oversikt over lokale sertifiserte transportører.

Har dere fått tilbakemeldinger fra transportkjøpere på at de har blitt inspirert av og f.eks. valgt Fair Transport-sertifiserte aktører på bakgrunn av informasjons- og kampanjearbeidet som er blitt gjort?

- Vi begynner å få inn dette nå. Via seminarene vi har hatt landet rundt ser vi at spesielt de offentlige innkjøperne kommer og prater med oss om disse spørsmålene. Så positive følger ser vi absolutt, avslutter Rud.

Setter transportkjøpere under lupen

Nasjonal koordinator i Arbeidstilsynet, Morten Lien, har flere års erfaring fra arbeid med tilsyn av transportbransjens påseplikt, og har spilt en sentral rolle i å koordinere Arbeidstilsynets transportsatsing fra 2015.

- For oss er det svært viktig å informere om det regelverket som transportkjøpere må overholde i forbindelse med kjøp av transporttjenester, forteller Lien.

Er dette det viktigste aspektet ved Fair Transport?

- Ja, jeg mener helt klart at det er svært viktig å gjøre transportkjøpere mer bevisst på hva følgene av innkjøpsvalgene deres blir, og hvordan disse har en direkte påvirkning på dagens utfordringer i transportbransjen. Kjøper besitter stor forbrukermakt, fortsetter han.

Arbeidstilsynet er også ansvarlig for å følge opp og sjekke om transportkjøpere overholder informasjons- og påseplikten. Denne pålegger transportkjøper å informere leverandører om norske regler. Ifølge Lien er dette et område det lenge har manglet oppmerksomhet rundt.

De aller fleste overholder vel påseplikten?

- Nei. Ved utgangen av 2017 var det kun 2 av 10 transportkjøpere som overholdt påseplikten, mens 3 av 10 overholdt informasjonsplikten. 8 av 10 virksomheter vi kontrollerte manglet altså rutinesystemer for å sjekke om de som utfører transporten for dem faktisk følger reglementet rundt sosialt ansvar eller trafikksikkerhet.

Ifølge Lien er tallene langt ifra gode nok, og han mener det må jobbes videre for å skape økt oppmerksomhet rundt disse forholdene.

- Det trengs mer av både veiledning og tilsyn for å få mer fokus på dette regelverket, og vi vil fortsette å føre tilsyn mot transportkjøpere, avslutter Lien.

 

Del to av saken kommer i juniutgaven av TTT – Følg med i våre digitale kanaler.

For å melde deg på nyhetsbrev fra Vennesla Transport registrer din mailadresse i popup-baren til høyre. 

Følg Vennesla Transport AS på Facebook her

Følg Vennesla Transport AS på LinkedIn her