Tungtransport, teknologi og trender – Et norsk overblikk

Den amerikanske delen av konsulentselskapet McKinsey slår fast at tungtransportbransjen nå for alvor står overfor et større teknologisk skifte, hvor ny teknologi og digitalisering vil endre flere av tungtransportbransjens tradisjonelle virkemåter. Vennesla Transport har tatt en prat med norske fagmiljøer for å se nærmere på hvilke endringer som skjer her til lands. (Illustrasjonsfoto: HANDOUT REUTERS)

16. februar 2018
Av: Thomas Bergstøl

McKinsey lister opp flere områder som vil bli påvirket av digitalisering og ny teknologi. Et par av endringene finner man allerede idag, hevder selskapet, hvor særlig det økende omfanget av e-handel er i ferd med å endre den tradisjonelle varehandelen og dermed tungtransportens logistikkjeder. Fremover, spår McKinsey, vil det komme ytterligere og fundamentale endringer gjennom innførsel av selvkjørende biler og endringer i hvordan transportselskapene selger sine tjenester på.

 

Lite bekymret for selvkjørende biler/tungtransport 

På våre breddegrader er det derimot liten tro på at McKinseys spådom om selvkjørende lastebiler vil realiseres med det aller første. Vennesla Transport har tatt en prat med Markedsdirektør Kjell Olafsrud og Fagsjef Teknikk Dag Nordvik i NLF.

Kjell Olafsrud, er tungtransport en konservativ bransje når det kommer til bruk av ny teknologi?

- Nei, jeg vil egentlig ikke si det, den digitale utviklingen går like fort i tungtransportbransjen som i andre bransjer og samfunnsområder.

Flere vil kanskje være uenig med deg her, og kalle tungtransportbransjen særlig konservativ, som helst konsentrerer seg om det helt essensielle; nemlig bilkjøringen?

- Vel, det er stor forskjell på aktører, det er for eksempel helt klart at de større transportselskapene har kommet lengre enn de mindre, og at de store aktørene på sett og vis er helt avhengig av slik fremgang for å opprettholde posisjonen sin.

Olafsrud blir varm i trøya.

- Det er også helt klart at det å være lastebilsjåfør vil endre seg i fremtiden. Idag er det en selvfølge at sjåføren konsentrerer seg om å kjøre bilen. Men fremover, og det ser vi allerede nå, så vil det komme flere og flere støttesystemer som gradvis tar over selve bilkjøringen, og med det gi sjåføren andre oppgaver. Kanskje han i fremtiden vil fungere mer som en ”transportkonsulent”, som overvåker frakten av gods og sørger for at systemene og alt rundt fungerer som de skal.

Olafsrud har likevel mindre tro på en førerløs utvikling på norske veier med det aller første.

- Vi i NLF har ikke tro på en fremvekst av førerløse biler innen de neste 20-30 årene. Til det er det fremdeles en for komplisert operasjon som skal adopteres av ulike systemer, samtidig som norske veier og geografi skiller seg fra andre land. I tillegg tror vi heller ikke at førerløse biler blir ”personløse” biler. Slik vi ser det vil det i fremtiden fremdeles være behov for en person som kan følge med transporten for å utføre viktige oppgaver. Vi ser likevel på slik teknologisk utvikling som viktig og positiv, og det er helt klart at aktører som nå klarer å ta digitale løsninger i bruk vil stille sterkere enn dem som ikke klarer det.

Fagsjef Teknikk Dag Nordvik supplerer:

- Bilprodusentene jobber mye med å utvikle bedre løsninger for miljøet, for eksempel med å utvikle motorer for nye typer miljøvennlig drivstoff - i den andre enden jobbes det for eksempel mer med digitalt rettede forsøksprosjekt som sammenkobling av kjøretøy i autonom kjøring.

Nordvik mener også at man burde skille teknologi-trendene i to, delt mellom hva som skjer av utvikling innen kjøretøyteknologi, og hva som utvikles til bransjen som en direkte følge av mulighetene ved digitalisering. Sistnevnte møter gjerne større utviklings-hindre.

- Utfordringen er ofte å få ulike støttesystemer til å fungere godt nok sammen. Det finnes for eksempel over 40 ulike bomselskap i landet, hvor svært få av dem snakker sammen. Dette skaper igjen unødvendige kostnader og bry for transportselskapene. Hvorfor finnes det ikke bare ett? Nordvik undres.

 

Nytt trackingsystem forkorter og forenkler vareutlevering

Det Oslo-baserte selskapet APX Systems er likevel et av selskapene som er med på å drive frem nye og effektive digitale løsninger for bransjen. Nylig lanserte selskapet logistikk-systemet IntelliTrack, som beregner optimale kjøreruter for sjåføren i sanntid. På denne måten kan sjåføren hele tiden følge den korteste og mest effektive ruten ved leveranser. Dette sparer både kostnader for transportselskapet, og samtidig miljøet for mindre utslipp.

Nordvik mener slike løsninger blir mer aktuelle etterhvert som mindre utleveringer til sluttkunde blir en stadig større del av transportleveranser.

- Idag er det mange flere mindre biler på veiene som skal ut på kveldene for å levere til et større antall sluttkunder. Dette fører igjen til økt behov for å kunne tilby sjåføren effektiv ruteplanlegging. 

Jan Erik Evanger, CEO i APX Systems, forteller at selskapet også fokuserer på å utvikle løsninger rundt kvalitetssikring av last.

- For oss er det viktig å fokusere på hvordan vi kan tilby kvalitetssikring på varer som blir fraktet. Her ser vi at trendene er å utvikle aktive og passive temperatursensorer for å kvalitetssikre varer som kjøtt, fisk, frukt og blomster, som er en del av utviklingen innen IoT (Internet of Things). Vi ser også fremvekst av systemer som sørger for at produkter ikke utsettes for uønskede G-krefter.

Evang kommenterer også et miljøaspekt som han mener vil bli svært viktig for transportører fremover:

- I IntelliTrack vil vi også legge inn kart som gir oversikt over EL-Hub`er og fossilfrie soner, slik at fossil-kjøretøy raskt vet hvor de kan levere til og EL-kjøretøy hvor disse kan distribuere fra innad i en bykjerne. På Manhatten i New York er det for eksempel allerede lagt inn restriksjoner på hvilke transportselskaper som har tillatelse til å operere, så på dette området skjer utviklingen fort. Her mener jeg transportører må henge med i utviklingen for ikke å bli akterutseilt, forteller Evanger.

 

Stille hos de tyngre miljøene

At mindre aktører som APX er med på å drive den teknologiske utviklingen innen tungtransporten er på linje med erfaringene til NLF.

- Vi samarbeider med mange mindre utviklere for å lage systemer som kan konsolidere og forenkle bransjens mange ulike støttesystemer, forteller Olafsrud.

Den samme type aktivitet og fokus finnes derimot ikke hos de større konsulent- og teknologimiljøene. Flere større consulting-aktører har ikke ønsket å komme med uttalelser i forbindelse med denne artikkelen, da de ikke hadde stort fokus mot bransjen.

- Tungtransportbransjen er nok dessverre litt på siden av vår primære målgruppe, forteller en forretningsutvikler fra et sentralt konsulent-miljø.  

 

Større muligheter for konsolidering i fremtiden

Olafsrud kommenterer også mulighetene for fremveksten av nye disruptive aktører som AirBNB og Uber.
- Mange har prøvd seg på å utvikle slike løsninger, og vi i NLF har også blitt presentert for ulike løsninger. Utfordringen rundt dette er at en slik tilnærming til transport av varer vil stille ekstremt store krav. La oss si at en transportør kun har plass til en ekstra pall på en større lastebil, og dermed kanskje må supplere ved å bringe inn mindre biler for å kunne betjene henvendelsen. Da kan man fort møte på utfordringer. Det er også veldig mye gods som ikke kan fraktes av alle, for eksempel spesialgods. I tillegg kommer forhold rundt betaling og brukergrensesnitt for transportkjøpere, og ikke minst sikkerhet. Nei, vi har rett og slett ikke sett noe fra slike typer aktører ennå.

Hvordan ser fremtiden ut her til lands, Nordvik?

- Det er mange kreative sjeler rundt forbi, og det er mange aktører som kun forholder seg til hvordan transport alltid har foregått. Jeg ser nå en kommende generasjon som er veldig fremoverlente, og disse må få mulighet til å utfolde seg. Mye av utfordringene fremover ligger i å få nye systemer til å snakke sammen, her utvikles det for mye hver for seg. Jeg tror vi er på god vei, men ser vi bransjen under ett så er den klart konservativ fremdeles, avslutter han.

 

Her er artikkelen fra McKinsey innledningen refererer til!