Foto: AP

Tungtransport, teknologi og trender - Stadig høyere teknologikrav fra kunder

Transportører opplever i dag stadig høyere teknologiske samarbeidskrav fra kundene sine. Månedens TTT (Tungtransport, Teknologi og Trender) ser nærmere på kravene to av sørlandets viktigste industrikonsern stiller til sine transportører.

26. mars 2018
Av: Thomas Bergstøl

Fibo Trespo i Lyngdal produserer patenterte vanntette veggsystemer, mens Byggma i Vennesla er et børsnotert byggevarekonsern med med mål om å bli en av Nordens ledende leverandører av byggevareløsninger. Fellesnevneren er at begge produserer store volumer av last som ofte skal fraktes til byggeplass, depot og varehus.

Alf Håkon Hervold, Sourcing & Logistics Director i Fibo, hvilke teknologikrav stiller dere til transportørene deres idag?

- Det viktigste for oss er at transportørene leverer sporbarhet som er til å stole på. Dette gjelder på leveranser inn og ut, enten til byggeplass eller depoter. Målet vårt er helt klart å få full kontroll i eget EDI på sanntidsinformasjonen om hvor sendingene til enhver tid befinner seg. Her er det for eksempel ikke nok at vi vet at sendingen befinner seg på en terminal, vi vil ha enda større detaljer rundt dette, som forventet avgang og ankomst mottaker. Her setter vi helt klart store krav til transportørene vi benytter.

Selskapet fra Lindalen ønsker også tett systemintegrasjon på områder som faktura og sendingsinformasjon ved avsluttet leveranse.

- Dette er de store transportørene stort sett flinke på, og mindre aktører som Vennesla Transport er selv absolutt på gang her.

Den tette systemintegrasjonen mellom transportør og kunde vil bli enda viktigere fremover, mener han, og peker samtidig på at slike sammenkoblinger på sikt også vil skape positive synergier rundt miljø og økonomi.

- Transportøren er vår viktigste logistikkpartner, og jo mer vi kan bli integrert mot denne jo bedre. I fremtiden vil suksess-kriterie nummer en bli at to parter kan finne hverandre og i felleskap utvikle et så tett og dypt samarbeid som mulig. Her handler det om å utvikle de mulighetene som fins for å få mest mulig av samarbeidet bort fra penn og papir.

Praktisk samarbeid fremdeles viktig

Hervold er likevel opptatt av at transportører må være istand til å gi raske og konkrete tilbakemeldinger på ulike praktiske problem som kan oppstå i en hektisk distribusjonshverdag.

- Vi har veldig mange sendinger, både mindre og store, og mye uforutsett skjer. Dermed er det verdifullt med transportører som kan gi raske praktiske tilbakemeldinger. Dette er gjerne et problem hos større samlastere, hvor man kan bli tett integrert med dem på systembasis men til tider oppleve større problem i en praktisk distribusjonshverdag. Gjennom en mindre aktør får man gjerne svar og løsning på fem minutt om man ringer dem, noe som er veldig verdifullt.

- Til syvende og sist er det viktigste for oss at vi til enhver tid kan gi kundene våre en så rask og nøyaktig tilbakemelding som mulig på hvor varene deres til enhver tid befinner seg. For å få dette til er vi avhengig av kvalitet på datautvekslingen mellom oss og transportør. Her kan vi som kunde også bli bedre til å gi fra oss kvalitetsdata til transportøren. Dette toveis-løpet er viktig.

Digital oppfølging av skade

Richard Thompsen i Byggma har tid til en rask prat før en konferanse om e-handel. Timingen for en prat om kundedrevet teknologiutvikling er altså god. Han forteller at Byggma ønsker å bli best i klassen på levering til byggeplass, og at målet påvirker valget av transportør.

Hvilke teknologikrav stiller Byggma idag til sine transportører?

- Vel, det kommer litt an på hvilke behov vi har. Vi ønsker for eksempel å være i forkant av utviklingen på systemer rundt levering til byggeplass. Som produsent og leverandør til byggevarekjedene får vi også krav fra dem, hvor sporing og systemer rundt booking og varsling blir stadig viktigere. Byggeplassen ønsker for eksempel også gjerne slot-tid, som et varehus, og her går utviklingen mot kopiering av systemene til dagligvarebransjen. På dette området kan transportbransjen lære mye.

Thompsen fremhever spesielt viktigheten av rask og nøyaktig sporing.

- Noe av det viktigste for oss er en transparent verden der vi kan spore varen, og kjøre en sømløs verden gjennom ERP-systemene våre. Her må transportørene kunne håndtere elektronisk booking og EDI-faktura. Det siste er at vi også har satt krav til sporing rundt sisteleddet for transport, hvor vi vil ha digital oppfølging av skade inn i ERP-løsningen. Her er det helt klart at de store samlasterne setter en standard som resten av bransjen blir tvunget til å følge etter.

Byggma har også et stadig viktigere fokus på miljø, og er opptatt av at transportører fremover må samarbeide mer med kundene sine for å utvikle gode nettverkseffekter. Thompsen trekker frem Eyde Logistikknettverk som et godt eksempel.

- Nettverk er viktig, for transportkjøpere kan ikke kun tenke på seg selv. Eyde Logistikknettverk utforsker muligheter rundt samarbeid, digitalisering og innsparing, som for eksempel byggevarebransjen kan få mye ut av. Her tror jeg det er mulig å spare 5 milliarder i året på digitalisering av systemer rundt byggeplass, mener Thompsen.

Merverdi utover transport

Han tror heller ikke transportørene kun vil drive med transport i fremtiden, men at disse vil tvinges til å utvikle tilleggstjenester.

- Hva vil frakt av varer innebære i fremtiden? Vi tror at det vil handle om mer enn å flytte en vare fra a til b, hvor tilleggstjenester fra transportør vil spille en stor rolle. Spørsmålet blir da: Hva slags merverdi kan et transportselskap tilby kundene sine utover frakt?

 

Vi tar utfordringen.

Følg med i kommende utgaver av TTT.