TTT - Fokus på transportkjøpers ansvar

Dette er del 2 av saken om hvordan Fair Transport-arbeidet skal bidra til å skape en mer trafikksikker, miljøvennlig og sosialt ansvarlig transportbransje. Denne gang har vi snakket med en privat leverandør av tjenester til transportører, og den store isoleringsprodusenten Brødr. Sunde as. Hva tenker disse om transportbransjens utfordringer?

26. juni 2018
Av: Thomas Bergstøl

Transportkompetanse AS fra Haugesund er en viktig aktør for transportbransjen. Selskapet leverer tjenester rundt internkontroll, trafikksikkerhet og HMS. Tom Martinsen fra selskapet stiller til intervju med oss.

Tom, kan du fortelle kort om Transportkompetanse, hva dere jobber med, og hvilken rolle dere spiller for bransjen - generelt?

- Vi leverer ulike konsulenttjenester til transport og logistikkbransje, som for eksempel ISO-sertifiseringer, bedriftsrådgivning, drivstoffbesparende tiltak, skadeoppfølging, ja, et ganske bredt spekter av tjenester. Internkontroll på kjøre- og hviletid er også svært sentralt.

Tjenestene dere leverer er altså viktige for å kunne bli en sertifisert Fair Transport-aktør?

- Ja, helt klart. Tjenestene våre gjør hverdagen til klientene våre enklere, og vi sørger for at de får nødvendige systemer på plass for å kunne operere som en moderne transportør. Det er ikke slik at bedriftene ikke kan få på plass disse aspektene selv, men i praksis kan dette være vanskelig for mange.

Transportkjøpers ansvar

Samtalen vår dreier seg så inn på spørsmål rundt Kreiss-saken, transportbransjens problemer med sosial dumping og transportkjøpernes oppmerksomhet rundt dette.

Hvordan opplever du at transportkjøpere er klar over problematikken rundt f. eks. sosial dumping når de skal velge aktører for varetransport?

- Jeg tror oppmerksomhet fra media bidrar til at flere nå blir klar over problemenes omfang. De siste månedene har jeg for eksempel fått flere henvendelser fra transportkjøpere som er ute etter råd for hvordan de skal forholde seg til disse aspektene, og hva de bør se etter når de skal velge transportør. Dette viser at flere kjøpere nå er oppmerksomme, men det er fremdeles mange transportkjøpere som ikke fokuserer nok på disse problemene.

Hva er det transportkjøpere fremhever som det vanskeligste å forholde seg til i kjøpsprosessen når du er i kontakt med dem?

- Mitt inntrykk er at transportkjøperne ikke vet hva de skal kontrollere hos de ulike transportørene. Kompetansen til å kontrollere og vite hvordan man skal hente inn informasjon er komplisert, og det er mange som ikke har en organisasjon med slik kunnskap internt. Her kan Transportkompetanse utføre en slik jobb og bakgrunnssjekk for transportkjøpere, og det er også en tjeneste vi skal formalisere ytterligere fremover. Men det er jo nettopp dette problemet Fair Transport-sertifiseringen også søker å løse.

Vil du si at transportkjøpere er klar over sin forbrukermakt i møtet med et stadig voksende samfunns- og trafikkproblem?

- Dette er helt sentralt. Forbrukerne sitter på makten, og jeg tror ærlig talt ikke mange nok er klar over innkjøpsmakten sin i det daglige. Mitt inntrykk er også at transportkjøperne ikke er flinke nok til å ha gode innkjøpsrutiner, og heller ikke er tydelige nok på hva de ønsker. Alt for ofte blir transportkjøp basert på noen kjappe telefonrunder.

Martinsen stiller også spørsmål ved om produsenter og leverandører bryr seg om hvordan produktet deres leveres til kunden. Hans opplevelse er at transportkjøpere i altfor liten grad tenker over dette i valget av transportør.

- Er du som bedrift opptatt av hvilke aktører som representerer produktet ditt? Jeg tror dessverre for få bryr seg om dette, fortsetter han.

- Det er mange transportører i landet og stor konkurranse om oppdrag, og dessverre er det ofte slik at transportørene med gode holdninger og ting på stell ikke klarer å stikke seg ut. Dette blir ofte overskygget av pris til slutt. 

Har hjulpet Vennesla Transport

I det siste har Martinsen også utført konsulentvirksomhet for Vennesla Transport.

Hva har du jobbet med hos VT?

- Som innleid konsulent har jeg jobbet for å etablere rutiner for internkontroll, sørge for utvikling og aktivering av HMS-systemer og generelt sørge for at alt rundt det lovmessige er på plass med omgjøringen fra transportsentral til AS. Jeg har vært bindeleddet mellom ledelse og sjåførene, og gått i dialog med dem for å lytte og bringe meninger videre til ledelsen. Dette handler om å vite om hva som rører seg i produksjonslinjen, noe som har vært høyt prioritert fra VT sin side.

- I tillegg støtter jeg i arbeidet med å få på plass nye avtaler rundt bombrikker og fergekost, servicesystemer og EU-kontroll.

Hvordan mener du VT ligger an i arbeidet mot å bli en Fair Transport-sertifisert aktør?

- Jeg tror VT er kommet veldig godt i gang. Det er fremdeles mye jobb som skal gjøres, men mye av dette er også holdninger som skal skapes. Det er veldig stor vilje hos VT til å jobbe med sakene som ligger i bunn av Fair Transport-arbeidet, og jeg er trygg på at de vil komme i mål med arbeidet for å bli sertifisert.

Til slutt, hvordan skal bransjen komme videre i arbeidet med å løse problemer som sosial dumping?

- Det hjelper ikke kun å be om gode holdninger her. Min mening er at det må på plass tydelige sanksjoner og reaksjoner fra myndighetene overfor dem som kjøper transportleveranser som ikke følger regelverket.

Manglende kjennskap til Fair Transport

Selv om informasjonsarbeidet til Fair Transport har gitt mye og god oppmerksomhet rundt viktige bransjespørsmål er det fremdeles transportører som ikke har blitt godt nok informert om sertifiseringsarbeidet.

VT har blant annet kontaktet flere kunder som ikke har kjent til Fair Transport og tanken bak, noe som kan tyde på at informasjonsarbeidet som helhet fremdeles har en vei å gå.

Den store og kjente isoleringsprodusenten Brødr. Sunde AS, med base på Nord-Vestlandet, er en av dem. Bjørnar Ferstad, logistikksjef i selskapet, kan fortelle at han er godt kjent med arbeidet til NLF, men at han foreløpig ikke har hørt om Fair Transport.

- Jeg kjenner ikke til Fair Transport, jeg har faktisk ikke hørt om dette i det hele tatt. Men jeg har via media fått med meg fokuset deres på transportkjøpers ansvar ved bestilling.

Vi slår av en prat, og Ferstad er på sin side opptatt av å nyansere og kontekstualisere fokuset på innkjøpers ansvar. Han understreker samtidig at han ikke kjenner godt nok til Fair Transport-arbeidet, og at han derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

- For meg, og jeg understreker at dette er ut ifra hva slags erfaring jeg har med innkjøp av transport - samt at jeg ikke kjenner godt nok til Fair Transport-arbeidet, så kan dette kanskje ta bort fokuset på selskapene selv og deres ansvar. Jeg mener man ikke kan skyve hele ansvaret over på transportkjøperen.

- Et annet problematisk aspekt, slik jeg ser det, er at kampanjen kan gi inntrykk av at det kun er norske selskap som kan levere gode transporttjenester. Dette er for eksempel ikke min oppfatning etter flere år i gamet.

Ferstad forteller engasjert om hvordan flere utenlandske transportselskap har levert svært godt for Sunde opp igjennom årene, og påpeker at dette gjerne ikke har vært tilfellet med enkelte av de norske.

- Jeg vil si at jeg totalt sett har hatt flere dårlige opplevelser med norske transportører enn med utenlandske. Norske aktører bør bruke den økte konkurransen til å skjerpe produktet sitt, og jobbe enda hardere for å kunne levere på et høyt nivå, fortsetter han.

Avslutningsvis presiserer Ferstad at han støtter Fair Transport-arbeidet, og at han fremover vil følge med på utviklingen.

Vil Brødr. Sunde nå jobbe for å bli en Fair Transport-aktør?

- Vi vil helt klart se nærmere på dette nå som vi er klar over at dette finnes, avslutter han.