Foto: Bouvet.no

- Transportbransjen skal gjennom fundamentale endringer

- Idag ser vi 3D-printede, selvkjørende og fullt operative autonome busser operere helt på egenhånd. Hva blir den neste digitale retningen for tungtransport-bransjen?

22. oktober 2018
Av: Thomas Bergstøl

Spørsmålet ble stilt av Sven Lunøe Pihl, leder for forretningsutvikling i digital-byrået Bouvet, under frokost-seminaret «Teknologi i transportbransjen» hos Næringsforeningen i Kristiansand. Bouvet utvikler digital infrastruktur hos en mengde norske selskaper, og arbeider også stadig tettere med forskjellige aktører innen transport.  

Pihl mener vi nå står overfor en situasjon hvor samfunnets trafikkbilde i løpet av får år skal gjennom en stor omveltning.

- Det er utrolig spennende å tenke på, gestikulerer Pihl, mens han engasjert peker på et bilde fra Manhattan, New York på starten av 1900-tallet.

Bildet er delt i to, hvor venstre-delen viser en oversikt over trafikkbildet på Manhattan i 1900. Her domineres gatebildet av hester med vogner. Utsnittet til høyre viser eksakt samme gate 13 år senere, og har et totalt forskjellig trafikkbilde. Nå domineres gatebildet av biler.

Hest og vogn ble altså erstattet av bilen iløpet av bare 13 år. 

Autonom samhandling

Endringen Pihl spår for dagens transport-samfunn vil derimot ikke handle om en total utskifting av typen transportmidler. 

- Stikkordene for dagens endringer er autonom samhandling, altså fremveksten av systemer og teknologi som gjør at ulike kjøretøy kan kommunisere med hverandre. Utveksling av informasjon mellom kjøretøy vil kunne effektivisere alle former for transport, enten det er snakk om person- eller varetransport.

Pihl mener også "transport" snart blir redefinert til "en tjeneste", likt et system vi kjenner fra dagens typiske software-verden. Tanken bygger på at transport i ulike former skal skreddersys individuelle behov, slik at tradisjonelt eierskap etterhvert vil fases ut. Dette vil også påvirke måten tungtransport forstås på fra et kunde- og bestillingsperspektiv. 

- Dessuten, elektrifiseringen og endringen av bilen som konsept kommer også til å gå veldig fort. Idag finnes det for eksempel frykt hos tysk bilindustri om at markedsandelene deres vil kunne kuttes drastisk fordi de ikke har nok elbiler eller moderne konseptbiler i pipelinen.

"Platooning" skal effektivisere laksetransport

Pihl legger frem flere imponerende utviklings-prosjekter innen transport som i dag er under testing. 

- Vi ser et ekstremt spennende digitaliseringsprosjekt innen skipsfart, hvor det nye skipet Yara Birkeland skal operere hel-autonomt og selvstendig kun gjennom digitale styringssystemer. Dette er verdens største autonome digitaliseringsprosjekt. Her skal altså et helt lasteskip kunne operere helt på egen hånd og uten mannskap ombord, og automatisk manøvrere i skyttel-trafikk mellom Larvik og Herøya.

Et tilsvarende prosjekt finnes også på landjorden - dog i mindre skala. I Troms skal et såkalt «platooning»-prosjekt effektivisere laksetransport på E8-strekningen mellom Lyngen og Finlandsgrensen.

«Platooning» står for effektivisering og samhandling mellom rekker av tungtransport-kjøretøy som er koblet sammen i et kommuniserende og selvkjørende nettverk. Dermed reduseres også transportkostnadene betydelig.

- Dette er et veldig godt eksempel som illustrerer hvordan samvirkende systemer vil gi nettverkseffekter og reduserte kostnader, forklarer Pihl.

Han tror derimot ikke Norge blir landet hvor man først får se fullt operative eksempler på platooning.

- Kontinentet er kommet mye lengre enn oss her, og spesielt Nederland ligger langt fremme. Der vil man nok se operativ platooning på landeveien innen fem år. Dette vil påvirke trafikkbildet sterkt, og i en svært spennende retning.

Når får vi se platooning i Norge?

- Dette er mer usikkert, fordi det er litt mer kronglete å få til her til lands. Veinettet vårt er annerledes enn for eksempel i Nederland. Men prosjektet i Troms er godt i gang, så vi får se, lyder dommen.

Militærteknologi fra Afghanistan

Krigføring og forsvars-arbeid har skapt mang en nyttig teknologi for samfunnet. Dagens mest omfattende eksempel på dette er internett, hvor kjerneteknologien i sin tid ble født fra Pentagons behov for bedre internkommunikasjon.

- Det nye nå er at det kommer militærteknologi fra Afghanistan til transportbransjen.

Pihl girer opp tempoet ytterligere, og snakker seg varm om såkalt LIDAR-teknologi.

- LIDAR-teknologien brukes i kameraer for å lage tredimensjonale bilder. Den er ekstremt nøyaktig i arbeidet med å regne ut og observere avstander. I en trafikksituasjon er dette kritisk informasjon som beslutningsstøtte til systemer for samhandlende kjøretøy – disse er helt avhengige av å vite avstanden til andre biler og veikanten. LIDAR-teknologien analyserer data på en annen måte enn før, og kan trene seg selv opp til å forutse ulike trafikkhendelser.

- Og denne teknologien kommer altså fra drone-krigføring i Afghanistan, fortsetter en oppspilt Pihl.

Hvordan vil all denne nye teknologien som nå er på vei inn i transportbransjen påvirke tungtransportbransjen, transportørene og sjåførene?

- Dette er selvsagt et massivt spørsmål. Her tror jeg utviklingen på mange måter vil kunne støtte både store og mindre aktører. Store aktører gjennom effektiviserings- og stordrifts-fordeler, men også mindre aktører gjennom at de potensielt kan få en enklere operativ hverdag.

- Sjåføren vil også garantert få nye oppgaver i fremtiden, da heller som en transportkonsulent og overvåker av transport og gods, enn en som er ansvarlig for forflyttingen av det.

- Dette vil autonome systemer ta seg av, avslutter Pihl.