To kjappe med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

VT har deltatt på Arendalsuka og fikk i den forbindelse en kort prat med statsråd Ketil Solvik-Olsen. Samferdselsministeren var tydelig på at han ønsket å premiere miljøvennlig transport – og at han ikke likte bompenger som finansieringsmodell for veiutbygging.

16. august 2018
Av: Thomas Bergstøl

Kjetil Solvik Olsen, hvordan vil du legge til rette for at tungtransportbransjen skal kunne dra nytte av den teknologien og den utviklingen som ble diskutert på frokostseminaret igår?

- Vi har en veldig god kontakt med blant annet NLF i det daglige. For meg er det viktig å se dette fra to vinkler. Den ene er hvordan bransjen selv må gjøre en jobb for å utvikle ny teknologi slik at transporttjenestene deres kan utvikles og optimaliseres. Den andre, som jeg også mener vi er kommet lengst med, er hvordan digitalisering kan skape en enda bedre kontrollvirksomhet, som igjen kan bidra til bedre og ryddigere konkurranseforhold.

- Her bruker for eksempel Vegvesenet stadig mer data både for kontroll og gjennomføring, men ikke minst også i utvelgelse av hvilke kjøretøy som skal til kontroll. Målet her er å øke risikoen for de som ikke følger reglene - gjerne rettet spesielt mot utenlandske kjøretøy – og sørge for at det går an å prise tjenestene slik at det går an å tjene normalt med penger og reinvestere.

- Så er det selvsagt også viktig å legge til rette for god flyt av og tilgjengelig veitrafikk-informasjon, slik at transportører for eksempel kan finne og beregne tider på døgnet som er best egnet for reiser og ulike reiseruter. Her handler det også om at transportører skal få mulighet til å planlegge ruter for å unngå og møte stengte tunneler og andre uventede hendelser som gir stopp i trafikken. Tid er penger - spesielt i transportbransjen.

- Så går det også på å bygge veier som gjør at dere får muligheter til å ha sjåfører som kan kjøre raskt og effektivt for å unngå ulykker og risiko. Selv om vi skal ha mer godstransport over på skip og tog så er lastebiltransport over lange strekninger fremdeles en helt naturlig del av transportsystemet.

Over til noe annet - blir det differensiering på bompengesatsene utifra hvilke miljøhensyn hver enkelt transportør tar?

- Ja, altså, pr idag så er ikke det teknisk mulig fordi datasystemene er så gamle. Men nå blir det utviklet nye datasystem som vil gjøre slik differensiering mulig.

- Gjennom NLFs årsrapport så ser jeg jo at det bare iløpet av et par år nå, så vil mesteparten av godstransport langs vei foregå med euro6 motorer. Bransjen leverer med andre ord himla godt på miljøregnskap, noe som er en styrke. Her ser jeg også at utenlandske kjøretøy skiller seg ut i negativ retning.

- Nå er jo ikke jeg så glad i bompenger i utgangspunktet, men en form for miljødifferensiering, om det går i drivstoff-avgift eller i andre avgifter du har, som kan gjøre at man kan premiere dem som har lavutslipp eller nullutslipp – det burde vi få til.