Et av VT´s nye modulvogntog, klar for opplasting hos Cemo på Mjåvann.

Spår markedsvekst langs E18 – satser på modulvogntog

Vennesla Transport kjøper inn nye modulvogntog for å møte godsvekst på E18.

14. desember 2018
Av: Thomas Bergstøl

Tidligere leverte jernbanegods-selskapet CargoNet fire daglige godsavganger mellom Kristiansand og Oslo. Idag er den daglige frekvensen blitt redusert til én. Nedskjæringene i godstrafikken på bane er en av årsakene til at VT fremover skal satse på modulvogntog. 

- Reduksjonen i daglige godsavganger mellom Kristiansand og Oslo fra CargoNet gjør at vi vil se en kraftig økning av gods som må fraktes på vei langs E18. For å møte denne markedsveksten øker vi nå tilbudet vårt innen modulvogntog, forteller Oddmund Aga i VT.

Satsingen innebærer i første omgang at VT setter inn to nye modulvogntog i linjetrafikk mellom hovedstaden og sørlandet. 

- Dette er en satsing som har gått fort for vår del. Fra vi bestemte oss for å øke kapasiteten fikk vi raskt overlevert nye biler og utstyr fra Mercedes Kristiansand. Nå er bilene allerede satt i fast linje mellom Kristiansand og Oslo, sier Aga.

Vil påvirke trafikkbildet

Aga tror kapasiteten kommer til å økes ytterligere i 2019.

- Det er helt klart en mulighet for at vi skal sette inn flere biler utover dette, her har vi et løpende blikk på hvordan markedet utvikler seg. Blir det nødvendig så står vi klare til å kjøpe inn flere containerbiler med dolly. På nyåret får vi også levert 5-6 nye traller som kan passe inn i en eventuell modul, fortsetter han.

Han spår samtidig at reduksjonen i godsavgangene på bane vil få store konsekvenser for det generelle trafikkbildet langs E18 fremover. 

- Å redusere frekvensen på daglige godsavganger fra fire til en er sterk kost, og godset blir nødt til å fraktes på andre måter. Jeg tror det vil bli en vanvittig økning i trafikken fremover på grunn av dette, spår han.

Ifølge Statens Vegvesen er et modulvogntog inntil 25,25 meter langt og med vekt inntil 60 tonn. Modulvogntog kalles også for «monstervogntog», og kan bestå av en sammenkobling av opp til 3 hengere.

Ønsker du å benytte deg av vår økte kapasitet langs E18?

Kontakt Oddmund Aga på telefon 91108418 eller mail oddmund@vennesla-transport.no