Vennesla Transport AS skal omstruktureres gjennom virksomhetsoverdragelse

Vi kan med dette melde at Vennesla Transport AS fra og med 1. Mai 2018 vil overta all transportør-virksomhet fra sine eiere.

21. februar 2018
Av: Stian Vere

De siste månedene har eierne i Vennesla Transport hatt en grundig diskusjon rundt hva som kan være den mest hensiktsmessige måten å organisere selskapet på. Basert på et omfattende forhåndsarbeid har eierne bestemt at den beste løsningen vil være å samle all transportvirksomhet i et felles transportselskap.

Fra 1. mai går Vennesla Transport AS (VT) derfor over fra å være en «transportsentral» til å bli et driftsselskap.

Dette betyr at all transportør-virksomhet som for øyeblikket er samlet under paraplyen Vennesla Transport AS, som ansatte, biler og annet materiell, fremover vil bli samlet i og drives av Vennesla Transport AS som en sentral eier og driftsorganisasjon.

Vi mener at selskapet med dette kan bli en enda mer effektiv samarbeidspartner og en enda mer attraktiv logistikkpartner:

- Vi får mulighet til å drive enda mer effektiv flåtestyring - både økonomisk og miljømessig.

- Vi får mer kostnadseffektive og «nyttige» innkjøp og drift av biler og annet materiell.

- Vi får et mer forutsigbart og ensartet arbeidsmiljø for ansatte, med mulighet til å tilpasse arbeidsforhold etter spesialkompetanse.

- Vi får en styrking av relasjoner, både innad i selskapet og utad mot samarbeidspartnere og kunder - til nytte for Vennesla Transport og felles verdigrunnlag.

Med andre ord:

Vi tror en slik restrukturering vil styrke selskapets konkurransekraft, ved at vi blir bedre tilpasset markedet som igjen kan gi oss bedre forutsetninger for videre økonomisk vekst.  

I forbindelse med dette oppfordrer vi våre forbindelser til å komme med spørsmål og kommentarer til det vi nå står overfor; vi svarer og kommenterer gjerne!

 

Med vennlig hilsen

Stian Vere

Adm. direktør Vennesla Transport AS

E-post: stian@vennesla-transport AS

Telefon:95897300