Iverksetter nye tiltak for trafikksikker og miljøvennlig kjøring

Helgens sjåfør-kickoff på Kulia fokuserte på lagbygging, internkontroll og tiltak for trafikksikker og miljøvennlig kjøring. På programmet stod også konkurranse i presisjonskjøring.

18. juni 2018
Av: Thomas Bergstøl

- Vi har lyst til å være en transportør som tar trafikksikker kjøring, lavt drivstofforbruk og ansatte på alvor. Dette hjelper det ikke kun å snakke om. På samlinger som idag kan vi sette en fot i bakken og starte et viktig kulturbyggende arbeid, sa Stian Vere i VT. 

Samlingen markerte en ny start for Vennesla Transport som én samlet sjåfør-organisasjon i etterkant av virksomhetsoverdragelsen i mai.

- Sjåførene er vår viktigste ressurs og VT`s ansikt utad. For at vi skal lykkes som et moderne transportselskap må vi løfte dem frem, og det gjør vi idag.

Konkurranse om drivstofforbruk

Etter en innledende seanse fra Vere, hvor status for selskapet ble satt i etterkant av virksomhetsoverdragelsen, ble sjåførene delt inn i grupper som så rullerte mellom ulike aktivitetsposter. Disse bestod av innledende runder av dagens konkurranse i presisjonskjøring, quiz om fakta eller myter om kjøreatferd - ledet av styreleder Ola Thomas Morin, og innføring og gjennomgang av nytt internkontroll-system ledet av Tom Martinsen i Transportkompetanse.

Innimellom slagene ble det servert «lunch i farten» bestående av wienerpølser med tilbehør.

Samlingen markerte også startskuddet for en ny sjåfør-konkurranse om best mulig individuell reduksjon i drivstofforbruk fra nå og frem til oktober. 

- Sjåførene skal ikke konkurrere mot hverandre, men mot seg selv og sitt eget forbruk, presiserte Vere.

- Konkurransen handler om å bygge lagånd og samtidig skape et incentiv for å kunne fokusere på sikker og miljøvennlig kjøring. Vi har lyst til å være en transportør som setter miljøhensyn i førersetet, fortsatte han.

Finale i presisjonskjøring

Dagen ble rundet av med finale i konkurransen om presisjonskjøring, som etter mye imponerende kjøring bestod av Lajos, Thomas og Jan Henning - hvor sistnevnte stod igjen som vinner.

Førstepremien var en tur til Rudskogen som passasjer under rallykjøring. 

- Vi har det så greit, mens det er mange som ikke har det så greit. Derfor har jeg lyst til å donere premien til noen som kan få mer igjen for dette enn meg, som vankeligstilte barn, fortalte vinner Jan Henning på premieutdelingen.

Beslutningen ble møtt med applaus, og det ble bestemt at man skulle finne frem til hvem premien kunne doneres til.

Lovord fra Transportkompetanse

Sjåførene og miljøet i VT fikk også ros fra Tom Martinsen i Transportkompetanse, som benyttet anledningen til å takke for et tett samarbeid med VT. 

- Jeg må ærlig talt si at dere har vist dere som en utrolig hyggelig og dedikert gjeng. Dette miljøet må dere ta vare på, avsluttet han.

 

Se bilder og videoer fra samlingen her!