Tungtransport, teknologi og trender - Kabotasjeordningen kan bli ytterligere liberalisert

Europakommisjonens foreslåtte regelverkspakke for modernisering av europeisk transportsektor, «Europe on the move», ble nylig debattert på frokostmøte i regi av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. VT deltok på møtet, hvor særlig EU`s nye forslag til liberalisering av kabotasjeregelverket vekket reaksjoner.

26. april 2018
Av: Thomas Bergstøl

Samferdselsråd i EU, Camilla Ongre, var møtets hovedattraksjon, og fortalte om status på arbeidet med implementeringen av regelverket, hvor arbeidstakerrettigheter, konkurranse-lovgivning, miljøarbeid og bruk av ny teknologi står sentralt.

Hun kunne avsløre at implementeringen av første del av «Europe on the move» nå stod stille, hovedsaklig på bakgrunn av en forhandlingskonflikt i kjølvannet av de foreslåtte endringene av kabotasjeregelverket.

Ifølge Ongre går de foreslåtte endringene ut på at utenlandske sjåfører i fremtiden skal kunne påta seg et ubegrenset antall oppdrag iløpet av en femdagersperiode, mens dagens regelverk tillater utenlandske sjåfører å påta seg tre oppdrag iløpet av en syvdagers-periode.

Sterke reaksjoner

Flere møtedeltakere uttrykte stor skepsis til det nye og liberale forslaget. Her var særlig NLF`s regionsjef Reidar Retterholt tydelig:

- Dette vil føre til sosial dumping. Slik vil vi ikke ha det her til lands, fastslo han.

Han eksemplifiserte bekymringen sin ved å vise til en pågående rettsak i Danmark, som handler om hvordan aktører skal ha bedrevet systematisk sosial dumping.

- Slik det er allerede idag så kan Bring registrere et transportselskap i Bulgaria og la det operere i Skandinavia for å kjøre IKEA-møbler, og lønne sjåførene 3 500 NOK i måneden. Dette er systematisk sosial dumping og slik vil vi ikke ha det.

Camilla Ongre var selv tydelig på dette området:

- Det er vanskelig å håndheve kabotasjeordningen i det daglige, og Norge støtter heller ikke den forslåtte liberaliseringen.

Hun forsvarte likevel kabotasjeordningen i seg selv:

- I Luxembourg er sjåførene helt avhengige av internasjonale oppdrag for å kunne overleve. Det vanskelige ved ordningen er håndhevelsen av den, som er opp til lokale myndigheter rundt om. Her vil ytterligere liberalisering gjøre oppgaven ekstra vanskelig for dem.

Steile fronter i forhandlingene

Ongre fortalte at det nye og liberale forslaget til kabotasjeordning har ført til en langvarig stans i forhandlingene internt i EU, hvor en vest-europeisk fløy, den såkalte Road Alliance, har forent seg i motstand mot land fra øst-europa.

Hun var likevel positiv til at konflikten etterhvert ville løse seg, spesielt fordi styrkesammensetningene i forhandlingene, ifølge henne, kunne endre seg når formannskapet i forhandlingene iløpet av sommeren overføres fra dagens Bulgaria til Østerrike.

- At formannskapet går fra Bulgaria til Østerrike vil kunne føre til en endring i maktbalansen i forhandlingene, som igjen kan igangsette videre utvikling i arbeidet med å vedta den såkalte «Transportpakke 1», som er første del av «Europe on the move». Dette kan skje utover høsten, antydet hun.

Oppfordret til innspill

Fokuset på kabotasjedelen av Transportpakke 1 førte til god muntlig aktivitet i møtet, og det ble særlig reist spørsmål rundt hva man som aktør her til lands kunne gjøre for å påvirke den videre prosessen. Her var Ongre tydelig:

- Hvem som helst har mulighet til å komme med innspill her, enten via kommisjonens offisielle høringsrunder eller ved at man selv tar direkte kontakt med kommisjonen i form av et høringsinnspill.

Mattias Bernander, fra Kristiansand Havn KF, påpekte viktigheten av at man som interessent nå benyttet seg av muligheten til å kunne påvirke.

- Husk alle sammen, når detaljene i pakkene blir vedtatt, så blir dette banket igjennom i Norge, og vi får et nytt regelverk vi alle må forholde oss til.

Arbeidet med implementeringen av «Europe on the Move» vil fortsette til 3 ulike transportpakker er vedtatt.

Arbeidet med «Europe on the move» kan du lese mer om her.