En engasjert Helen Roth fra Norwegian Tunnel Safety Cluster under frokostseminaret "Sikker og effektiv veitransport gjennom intelligente løsninger"

ITS og AID skal skape sikrere veitransport

Igår gikk frokostseminaret «Sikker og effektiv veitransport gjennom intelligente løsninger» av stabelen under Arendalsuka. Seminaret tematiserte hvordan ny teknologi for veinettet kan skape sikrere og bedre veitransport nå og i fremtiden.

16. august 2018
Av: Thomas Bergstøl

Fast grunn under føttene var skiftet ut med flytende og gyngende lokaler i messen på skuta Statsraad Lehmkul, hvor en topptung samling av paneldeltakere diskuterte fremtidens teknologiløsninger for veitransport.

Blant foredragsholderne var Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Anette Aanesland i Nye Veier AS, Helen Roth fra Norwegian Tunnel Safety Cluster, Bent-Ståle Johansen i Vennesla-baserte Tratec Norcon, Stig Nilsen fra Scanmatic, Anne Grete Ellingsen fra GCE Node og Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Møller Mobility Group. Ordstyrer og vert for seminaret var kommunikasjonssjef Christian Altmann i Nye Veier AS.

Noen av seminarets mest spennende innlegg omhandlet de to teknologiene ITS og AID.

AID

Teknologiselskapet Tratec Norcon fra Vennesla spesialiserer seg i systemer for automasjon og digitalisering, og selskapets administrerende direktør Bent-Ståle Johansen fortalte villig om selskapets arbeid med såkalt AID-teknologi. Fritt oversatt står de tre bokstavene for «automatisk hendelses-detektering», altså systemer som omhandler automatisk oppfattelse og registrering av uønskede hendelser og avvik.

- AID skal redusere manuelle operasjoner hos operatørene i vegtrafikksentralene og samtidig gi korrekte og pålitelige alarmer, slik at sentralene kan iverksette nødvendige tiltak som å stenge en tunnel eller lignende.

Johansen eksemplifiserte også noen typiske hendelser dagens og fremtidens AID-teknologi skal fange opp.

- Noen eksempler på typiske hendelser som skal generere en alarm til vegtrafikksentralen er for eksempel om en lastebil skulle miste deler av lasten sin i en tunnel, om det skulle skje en røykutvikling, eller om det skulle skje noe ute i veianleggene – som biler som klarer å forville seg i feil retning på motorveien.

AID-teknologien er ifølge Johansen allerede i bruk i de fleste tunneler i Norge idag, og vil bli videreutviklet ytterligere i fremtiden.

ITS

Den andre sentrale trestavelses-forkortingen man stiftet bekjentskap med under seminaret var «ITS». ITS er en samlebetegnelse på teknologier som eksisterer utenfor og rundt veikroppen, og er en forkortelse av «intelligente transportsystemer». Anette Aanesland i Nye Veier AS forklarte nærmere om selskapets teknologiske fokus og arbeid med ITS.

- ITS handler om å ta i bruk en rekke teknologier for trafikk og transport, og handler om veibygging og å legge til rette for en bred vifte av teknologiske løsninger uten at selve veikroppen endres vesentlig.

For Aanesland var hovedessensen i dette at «ITS» i stor grad vil legge til rette for at kjøretøy i ulike størrelser og fasonger og med forskjellige mål skal kunne kommunisere med hverandre og med veisystemet, slik at teknologiske stordriftsfordeler rundt sikkerhet og effektivisering skal kunne oppnås.

Hun forklarte også at Nye Veier ikke ville ha et sterkt fokus på utvikling av teknologi til selve veikroppen.

- Vi tror mer på utvikling av intelligente transportsystemer til å støtte og forbedre veitransporten enn å utvikle selve veikroppen. Her skal vi bygge robuste løsninger slik at ikke bare dagens men også fremtidens teknologi skal kunne implementeres. En teknologi som vil bidra til bedre, tryggere og mer effektiv veitransport.

Hun hevdet også at Nye Veier`s driftsmodell stimulerte til utvikling av ny teknologi, ved at selskapet involverer entreprenører og underleverandører i veiprosjekter på et tidlig stadium, samt at deres utradisjonelle differensieringsmodell ved anbudskonkurranser bidrar til at ikke kun pris, men også anbudsgiverens kompetanse, skal være avgjørende ved tildelinger av kontrakter.

- Nye Veiers gjennomføringsmodell driver frem innovasjon, og fremover skal vi bygge veier med høy kommunikasjonskapasitet, lovet hun.

Bedre informasjonskvalitet til politikere

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fokuserte også på hvordan han idag opplever en tydelig og positiv bransjeutvikling innen den generelle bruken av data. Her møter han for eksempel stadig flere entreprenører og prosjektdeltakere som har byttet ut blyant og notatblokk med nye og effektive digitale verktøy.

- Dette kan gi oss som politikere mer og svært relevant informasjon før et utbyggingsprosjekt settes igang. Dermed kan vi også foreta bedre beslutninger og bli istand til å planlegge bedre, mente han.