F.v. Driftsleder personell Leiv Erklev i Vennesla Transport, sammen med Jens Olaf Rud, Prosjektleder i Norges Lastebileier-Forbund

Arbeidet mot Fair Transport-sertifisering fortsetter

På onsdag møtte VT representanter fra NLF for å fortsette planleggingen av arbeidet som skal gjennomføres i selskapets videre profesjonalisering fra transportsentral til AS. På agendaen stod blant annet fokus på internkontroll, HMS og implementering av nye avvikssystemer.

26. juni 2018
Av: Thomas Bergstøl

Underveis i møtet kom det også frem at VT ligger godt an i løypen for å bli en sertifisert Fair Transport-aktør.

- VT viser god progresjon på arbeidet med internkontroll og systemer for avvikshåndtering, som kanskje har vært områdene VT har hatt mest å gå på etter overgangen fra transportsentral. De andre elementene som ligger til grunn for sertifisering vet vi også at VT stadig blir bedre på, forteller Jens Olaf Rud, prosjektansvarlig for Fair Transport-arbeidet i NLF.

For å kunne sertifiseres som Fair Transport-aktør må selskapet tilfredsstille klare krav til trafikksikker og miljøvennlig kjøring, samt operere som en sosialt ansvarlig arbeidsgiver.

Ny driftsleder

Siden overgangen til AS har VT benyttet seg av Transportkompetanse for bistand med implementering av nye systemer for internkontroll, avvik og sjåførhåndtering. Fremover vil nyansatte Leif Erklev få ansvaret for videreføring av arbeidet. Han er glad for tilbakemeldingene fra NLF.

- Dette er prioriterte områder for oss som transportør, og vi er glade for at NLF ser at vi jobber og tar tak i de elementene som kreves for å kunne bli Fair Transport-sertifisert, sier han. 

Ønsker fokus på rekruttering

NLF fokuserte også på den enorme veksten transportbransjen står overfor de kommende årene. Ifølge deres tall vil bransjen oppleve hele 50 % vekst innen 2030. Parallelt med vekstestimatet har også bransjen forpliktet seg til å redusere drivstofforbruket på tunge kjøretøy med 40 %. For å kunne møte kravene til vekst og reduksjon i forbruk vil bransjen måtte gjennomgå store endringer.

- På toppen av det hele sliter transportbransjen med rekruttering, samtidig som lærlingplassene bare blir færre og færre. Vi behøver 1000 nye sjåfører i året, så her må VT stille opp, formante Reidar Retterholt i NLF.

Svaret fra VT var positivt:

- Vi tar gjerne i et tak for lærlingene. Men først skal vi arbeide for å bli en sertifisert Fair Transport-aktør, påpekte Erklev.